Home 首页


 
 
电话: 06-5531179
传真: 06-5531179
电邮: [email protected]
编号: MBC0050
地址: SJK (C) SIN WAH, DURIAN TUNGGAL 76100 MELAKA

LENCANA SEKOLAH 校徽颜色代表


KUNING - RAJA DAN TEKUN
PUTIH - JUJUR DAN AMANAH                                   
MERAH - BERANIDAN GAGAH
BIRU - KASIH DAN MESRA
HIJAU - KREATIF DAN INNOVATIF


VISI SEKOLAH

SJK (C) SIN WAH AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG Menjelang Tahun 2013

MISI SEKOLAH
Memberi pendidikan bermutu kepada murid melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan warga negara yang berkualiti berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah S.J.K. (C) sin wah
Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Sin Wah, Durian Tunggal, Melaka sebagai Institusi Pendidikan telah, sedang dan akan terus berusaha bagi melahirkan :

“INSAN” yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.”

“RAKYAT MALAYSIA” yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan punya keupayaan mencapai kejayaan diri dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Untuk itu, pendidikan yang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan Tuhan adalah asas dalam proses pendidikan.